my advertise

THE BLOG OWNER

THE BLOG OWNER
“Kindness is a language which the deaf can hear and the and the blind can see”

MY Frenz / MY Sahabat

15 February 2012

Permohonan guru GSTT
1. Syarat-syarat untuk memohom Guru Sandaran Tidak Terlatih dan Guru Ganti
Pemohon Guru Sandaran dan Guru Ganti Tidak Terlatih seharusnya
Sekolah Rendah
  1. warganegara Malaysia.
  2. berumur 18 hingga 30 tahun.
  3. Sekurang-kurangnya 4 mata pelajaran kredit dalam ujian Sijil Pelajaran Malaysia termasuk Bahasa Malaysia.
Sekolah Menengah
  1. warganegara Malaysia.
  2. berumur 18 hingga 30 tahun(Bukan Pemegang Ijazah).
  3. berumur 18 hingga 35 tahun bagi Pemegang Ijazah.
  4. Sekurang-kurangnya 4 mata pelajaran kredit dalam ujian Sijil Pelajaran Malaysia termasuk Bahasa Malaysia.
Untuk permohonan di Sekolah rendah & menegah seluruh Sarawak bolehlah memuat turun;
Borang permohanan boleh dihantar terus ke sekolah yang dipilih ataupun menghantar ke PPD berdekatan. Adalah lebih baik menghantar ke sekolah yang anda minta sebagai GSTT.
Bagi anda yang berminat untuk mendaftar secara online menjadi GSTT boleh juga merujuk di sini http://ekgsk.com/gstt/v2/index.php.
2. Borang Permohonan Guru Sandaran Tidak Terlatih Pendidikan Khas
Borang Permohonan Guru Sandaran Tidak Terlatih Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
Borang yang lengkap perlu dihantar ke Unit Pendidikan Khas, Sektor Pendidikan Swasta Dan Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
Bagi anda yang ingin mengetahui pengurusan sekolah pendidikan khas 2011 boleh memuat turun di bawah:

Panduan Pengurusan Sekolah Pendidikan Khas

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...